TANKER VED GENSYNET MED EN GAMMEL DANSK PENGESEDDEL

Hvordan kunne man få sig selv til at gøre vores pengesedler så uskønne? Foto©JørgenKoefoed.

DA DIN BLOGGER ved et tilfælde pludselig kom i besiddelse af en af de gamle 50-krone-sedler satte det tankerne i gang … især omkring Storbritanniens kamp for at komme ud af EU. To år efter Brexit er der ikke sket en dyt.  Landet er stadig medlem af EU, så er der noget at sige til, at den nye premiereminister Boris – som tilsyneladende altid er i godt humør – siger STOP og trækker den britiske union ud 31. oktober? Basta! Sådan skal det bare være. Og mon landet med Europas næststørste økonomi går neden om og hjem af den grund? Næppe!

Man kunne ønske, at Danmark følger efter, når trusselsbilledet har fortonet sig, og det viser sig, at livet går videre – uden hungersnød og massedød.

Og når Danmark så også er kommet ud af det tysk-franske edderkoppespind, kan man håbe på, at de tidligere så smukke motiver på vores pengesedler vender tilbage. Tænke sig, at man ved euroens indførsel ændrede motiverne på de danske pengesedler, så de kom til at harmonere med euroens … fx blev 50’erens Karen Blixen erstattet med Sallingebroen. Ak, hvor uskønt. Ak, hvor ukultiveret.

PENGESTRØMMEN I EU
Det er snart længe siden, EU-støtten til Damak var større end medlemskontingentet. Ved Storbritanniens udtræden kommer der et hul i EU-kassen på lidt over 36 milliarder danske kroner. Hullet kan kun lukkes ved at de 27 tilbageværende lande spytter mere i kassen. Her siger flere – heriblandt Danmark – nej, tak! Man kunne jo også skære ned på det tilskud, som 18 af landene modtager. Uha, uha … så er der godt nok, nogen der bliver sure. Eller det værste for EU: Budgettet beskæres!

Nedenstående tal er hentet fra Ritzau juni 2016:

HER ER EU EN OVERSKUDSFORRETNING:
POLEN +71,1 mia kroner
UNGARN +42,4 mia kroner
GRÆKENLAND +38,7 mia kroner
RUMÆNIEN +33,5 mia kroner
PORTUGAL +23,8 mia kroner
TJEKKIET +22,3 mia kroner
SLOVENIEN +16,4 mia kroner
BULGARIEN +13,4 mia kroner
LITAUEN +11,2 mia kroner
SPANIEN +8,2 mia kroner
SLOVENIEN +7,5 mia kroner
LUXEMBOURG +6,0 mia kroner
LETLAND +5,9 mia kroner
ESTLAND +3,5 mia kroner
MALTA +1,3 mia kroner
KROATIEN +1,3 mia kroner
CYPERN +0,9 mia kroner
IRLAND +0,3 mia kroner

HER ER EU EN UNDERSKUDSFORRETNING:
TYSKLAND -115,3 mia kroner
FRANKRIG -53,6 mia kroner
STORBRITANNIEN -36,4 mia kroner
NEDERLANDENE -35,0 mia kroner
ITALIEN -33,5 mia kroner
SVERIGE -17,1 mia kroner
BELGIEN -11,2 mia kroner
ØSTRIG -8,9 mia kroner
DANMARK -6,2 mia kroner
FINLAND -6,0 mia kroner

SÅDAN REGNES DET UD:
EU har årligt udgifter for rundt regnet 1.000 milliarder kroner. Størstedelen af pengene kommer ind i kontingent fra de 28 lande. Kontingentets størrelse fastsættes ud fra det enkelte medlemslands bruttonationalindkomst – det vil sige den årlige indkomst for den pågældende stats indbyggere.