VÆRS’GO’, WINNIE – HER ER MINDST 25.000.000 EKSTRA TIL KOMMUNEKASSEN HVERT ÅR

Det er formanden for Gudhjem By- og Museumsforening – Jørgen Jespersen – der stå bag brevet til kommunen om bopælspligten. Foto©JørgenKoefoed.

JANUAR 2019 VEDTOG kommunalbestyrelsen at styrke indsatsen mod de mange personer, som omgår bopælspligten i Bornholms otte byer med bopælspligt. Det har kommunaldirektøren – sikkert med klar styring fra borgmesteren – sat i bero. Det har afstedkommet nedenstående brev fra byforeninger i Svaneke og Gudhjem:

Kære borgmester og kommunalbestyrelse!

  • Det ser så lovende ud:
  • I har vedtaget en politik om bopælspligt i 8 byer.
  • I har sat gang i opfølgningen i 2017/18 – omend ret langsomt.
  • Men fornylig har I vedtaget at intensivere indsatsen i 2019.
  • I har netop haft samtaler med ansøgere til de to nye stillinger.

– OG så hører man nu, at det må stilles i bero på grund af det ansættelsesstop, som kommunen har vedtaget på grund af truslerne om stærkt forringet økonomi i 2020.

Jamen hør her! Det er da forrykt! Her er penge at hente _ på en helt legal og rimelig måde.

I februar kunne man læse i Økonomiudvalgets dagsorden, at der ved udgangen af 2018 var afsluttet 57 kontrolsager om bopælspligt, og at 39 af dem – altså 68 % – var endt med tilmeldinger til folkeregister eller salg til helårsbeboelse. Dvs mindst 39 nye skatteydere.

Kommunen har også registreret, at der her ved årets start stadig er 500 tomme boliger i de 8 bysamfund med bopælspligt.

Det vil være realistisk at antage, at kontrol af dem vil medføre, at ca 68 % vil blive beboet ef ejerne eller nye ejere. Forsigtigt sat med een beboer i hver, er det altså mindst 340 nye borgere.

Da hver beboer – i gennemsnit – giver en skatteindtægt og bloktilskudsforøgelse på mindst 75.000 kr årligt til kommunen, vil en total gennemgang og sagsafslutning, f eks over 2-3 år (hvilket ikke er urealistisk med 1,5 medarbejdere) – give mindst 25 mio kr i kommunekassen – hvert år fremover.

Kære kommunalpolitikere – kom nu i gang med denne opgave! I kalder det et ‘kvalificeret’ ansættelsesstop. Det betyder vel, at man skal tænke sig om inden man træffer en beslutning. Her turde det være selvklart, at ansættelsesstoppet ikke skal have virkning.

På vegne af Byforeningen Svanekes Venner og Gudhjem By- og Museumsforening
Jørgen Jespersen, Gudhjem.

Blæsten havde meget symbolsk ført en Winni-valgplakat fra 2017 væk fra Gudhjem og placeret den i en af Jun Ichi Inous skulpturer ved Gudhjem Museum – en bygning uden bopælspligt! Foto©JørgenKoefoed.

TIDENDE BRUGTE EN SIDE PÅ BORGMESTERENs ABSURDITETER

Den bærende artikel på side 8 i Bornholms Tidende 6. maj 2019. Foto©JørgenKoefoed.

Brevet resulterede i en saftig artikel i Bornholms Tidende mandag 6. maj af Jakob Marschner under rubrikken ’At håndhæve bopælspligten kan indbringe kommunen 25 mio.’

Her afviser Winni Grosbøll, at man ikke kan bruge beløbet, når kommunens økonomiske gevinst skal beregnes.

Hør lige hvad Winni udtaler til Tidende: ”For gevinstens størrelse afhænger eksempelvis også af, hvor mange udgiftskrævende skolebørn, der er blandt de nye borgere – og hvordan de i så fald passer ind i kommunens kapacitet”.

Tænke sig: Det sagde borgmesteren.

Nu har kommunen i adskillige år brugt millioner på en tilflytterkonsulent, som benhårdt har arbejdet på at tiltrække flere mennesker til Bornholm – især børnefamilier. Og så er det lige pludselig ikke så godt, at få bopælspligten overholdt, da det kan tiltrække udgiftskrævende børnefamilier.

Er borgmesteren blev rundtosset?

Måske fordi vandrørerne fortæller, at Mette Frederiksen har en minister-taburet klar til øens magtfulde dame.

Det kunne være rart, hvis nogen af de mange kommunalpolitikere turde have en selvstændig mening omkring opretholdelsen af landets bolig-love her på øen – og tog aktion herpå.